Vi har varit på sjukhus i Göteborg, Mölndal och Kungälv och tvättat möbler.

Möbeltvätt i Göteborg med omnejd är ett vanligt förekommande uppdrag för oss.

Läs mer om denna tjänst här:http://www.nordiskinteriortvatt.se/mobeltvatt/

Välkomna! 

möbeltvätt i göteborg